T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
KAPADOKYA HAVALİMANI

​​​​​​

Karbonsuz Havalimanı

GENEL MÜDÜRÜMÜZ SAYIN HÜSEYİN KESKİN: “ÇEVRE DOSTU ÇALIŞMALARIMIZA EK OLARAK KARBONSUZ HAVALİMANI PROJESİ BAŞLADI."

  

         Havalimanımızda Karbonsuz Havalimanı Projesi 01.01.2020 tarihinde başlamıştır. Projeye uluslararası kimlik kazandırılması adına Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek pilot havalimanlarıyla Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen Airport Carbon Accreditation (Havalimanı Karbon Akreditasyonu) Programı'na başvuru yapılarak söz konusu hesaplama, doğrulama ve azaltım faaliyetlerine ek olarak piyasada yenilebilir enerji kaynaklarının sahip olduğu sertifikaların alınması vasıtasıyla karbon emisyonları 'offsetlenerek' karbonsuz havalimanı işletmeciliği sağlanacaktır.

        Küresel ısınmaya sebep olan havalimanı kaynaklı karbon salınımlarının uluslararası standartlara uygun şekilde hesaplanarak doğrulama işlemleri yapılmaktadır.

        Atık oluşumunu önleyecek tedbirler planlanmıştır.

        Havalimanlarında sıfır atık prensibi doğrultusunda öncelikle atık oluşumunu engelleyecek tedbirlet alınmıştır. Oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması ve mümkün olabildiğince yüksek oranda geri dönüşüme gönderebilmesinin, geri kalanların uygun şartlarda bertaraf edilmesinin sağlanmaktadır.

        Atık suların da çevre mevzuatı kapsamında Havalimanımız atık su arıtma tesisinde arıtılarak alıcı ortama verilmektedir. Havalimanımızda kurulu atık su arıtma tesisin de çevre izni ve lisansı kapsamında çıkış suyu analizleri periyodik olarak yapılmaktadır. Havalimanımız gürültü haritalarının güncelliği takip edilmektedir. Havalimanımız gürültü komitesince gürültü azaltımına yönelik önlemler alınacaktır.

        Kış aylarında buzlanmayı önleyici/giderici faaliyetlerle ortaya çıkan kimyasallar toprağa karışmadan, kurulu altyapıyla ayrı toplanarak bertaraf için gönderilecektir.

        Tüm bu işlemler gerçekleştirilirken Çevre Yönetim Sistemi kapsamında dökümante edilmiş, belirlenen peryiotlarla yetkin personelce takip ve denetimi yapılaraksürekliliği sağlanmaktadır. Söz konusu çalışmalarla DHMİ Genel Müdürlüğü misyon vizyonu doğrultusunda, bir yandan havalimanı işletmeciliği alanında dünyanın öncü kuruluşlarından biri olmak, diğer yandan da gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve sürdürülebilir havalimanı işletmeciliğini sağlamak adına çevreye ve insana duyarlı faaliyetler hedeflenmektedir.

 

 

 

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü